0

Επιστροφές

Επιστροφές
Ο πελάτης οφείλει να ενημερώσει την εταιρία ότι επιθυμεί να επιστρέψει το δέμα. Η ενημέρωση μπορεί να γίνει μέσω e-mail. Επιστροφές των προϊόντων τα οποία έχουν πωληθεί μέσω του ιστότοπου της Εταιρείας μας προβλέπονται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Σε περίπτωση εσφαλμένης αποστολής προϊόντος, η οποία θα οφείλεται στην Εταιρεία ή στους προμηθευτές αυτής, ο πελάτης θα έχει δικαίωμα επιστροφής του προϊόντος εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή αυτού. Το προϊόν πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, να μην έχει χρησιμοποιηθεί, η συσκευασία του να είναι άθικτη και να περιλαμβάνει το αρχικό περιεχόμενο. Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα επιστροφής θα βαρύνουν την Εταιρεία.

2. Επίσης, ο πελάτης θα έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως και να επιστρέψει το προϊόν εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή αυτού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο περί Προστασίας Καταναλωτών. Το προϊόν πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, να μην έχει χρησιμοποιηθεί, η συσκευασία του να είναι άθικτη (κλειστή) και να περιλαμβάνει το αρχικό περιεχόμενο. Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα επιστροφής θα βαρύνουν τον πελάτη.
Η επιστροφή των προϊόντων θα γίνει αζημίως εφόσον γίνει μέσω της Γενικής Ταχυδρομικής υπηρεσίας ταχυμεταφορών (courier).

Για λόγους υγιεινής επιστροφές σε σκουλαρίκια δεν γίνονται δεκτές.