0 0.00

Cart

No products in the cart.

Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 1. Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης Ιστότοπου

Καλωσήλθατε στον Ιστότοπο της εταιρείας «Ανθούλα Σαμίου» (εφεξής η «Εταιρεία»). Παρακαλούμε, προτού επισκεφθείτε ή χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο της Εταιρείας μας, διαβάστε προσεχτικά τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης που ακολουθούν. Κάθε πρόσβαση από μέρους σας στο περιεχόμενο που θα βρείτε στον ιστότοπο της Εταιρείας και κάθε χρήση αυτού υπόκεινται στους παρόντες Όρους Χρήσης. Εφόσον επιλέξετε να επισκεφθείτε ή να κάνετε χρήση του ιστότοπού μας, τεκμαίρεται ότι έχετε διαβάσει, ότι έχετε κατανοήσει και ότι συμφωνείτε απολύτως με τους Όρους Χρήσης του συγκεκριμένου ιστότοπου.

 1. Πνευματική Ιδιοκτησία

Όλο το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου προστατεύεται από τις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας διατάξεις και είναι αποκλειστικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας. Το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου δεν μπορεί να αντιγραφεί, παρά μόνον για μη εμπορική προσωπική χρήση, με κάθε επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων της Εταιρείας, και συνεπώς δεν μπορεί να αντιγραφεί περαιτέρω, να αναπαραχθεί ή να αναδιανεμηθεί με άλλο τρόπο. Αποκτώντας πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο συμφωνείτε ότι αποδέχεστε τους ανωτέρω νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

 1. Προσωπικά Δεδομένα

Η Εταιρεία ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα, εκτός εάν μας τα παράσχετε οικειοθελώς σε φόρμες επικοινωνίας, παραγγελίας ή ενημερωτικού δελτίου (newsletter). Κατά την τοποθέτηση μίας παραγγελίας μέσω του ιστότοπού μας είναι απαραίτητη η γνωστοποίηση από τον χρήστη προσωπικών δεδομένων που θα επιτρέψουν εν συνεχεία στην Εταιρεία μας να επεξεργαστεί την εν λόγω παραγγελία. Οποιαδήποτε συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θα πραγματοποιείται κατά τρόπο θεμιτό και νόμιμο, βάσει των επιταγών του Νόμου 2472/1997 περί «Προστασίας του Ατόμου από την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα», των αποφάσεων και κανονισμών της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η Εταιρεία υπεύθυνα δηλώνει ότι οποιαδήποτε συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θα πραγματοποιείται αποκλειστικά για σκοπούς που συνδέονται άμεσα με την εξυπηρέτηση των παραγγελιών προϊόντων που πραγματοποιήθηκαν μέσω του ιστότοπού μας, και δεν θα εκτείνεται πέραν του αναγκαίου για αυτό σκοπού. Η Εταιρεία δηλώνει ότι δεν θα διαβιβάσει ή κοινοποιήσει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, εκτός εάν αυτό επιτάσσεται από το Νόμο και/ή τις αρμόδιες Αρχές.

 1. Περιγραφή Προϊόντων

Η Εταιρεία μας καταβάλει προσπάθεια να περιγράφει με τον πιο ακριβή και λεπτομερή τρόπο τα διατιθέμενα προς πώληση προϊόντα στον ιστότοπο, με χρήση κειμένου, φωτογραφίας και άλλων μέσων. Σε περίπτωση που δε σας ικανοποιεί η περιγραφή ενός προϊόντος, επικοινωνήσετε μαζί μας, προκειμένου να λύσουμε κάθε απορία σας και να σας εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της περιγραφής των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα ισχύει από την εμφάνισή της στον ιστότοπο της Εταιρείας. Όλα τα προϊόντα που πωλούνται στον ιστότοπο αυτό είναι καινούργια. Τα προϊόντα συμμορφώνονται με την εν ισχύ ευρωπαϊκή νομοθεσία και τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

 1. Περιορισμός Ευθύνης

Η εταιρεία μας έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να εμφανίσει με την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τα διατιθέμενα προϊόντα με χρήση φωτογραφιών, περιγραφών και άλλων μέσων. Ωστόσο, ο ιστότοπος αυτός ενδέχεται να περιέχει τυπογραφικά, αριθμητικά και οπτικά σφάλματα. Η εταιρεία μας δεν εγγυάται την ακρίβεια ή πληρότητα των απεικονίσεων και των περιγραφών ή την αξιοπιστία κάθε συμβουλής, γνώμης, δήλωσης ή άλλης πληροφορίας που αναφέρεται ή διατίθεται στον παρόντα ιστότοπο. Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την εσφαλμένη χρήση του προϊόντος από τον πελάτη. Εάν ο πελάτης είναι επαγγελματίας ή αν τα προϊόντα προορίζονται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει για επαγγελματικούς σκοπούς, η εταιρία δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε συνέπεια απορρέει από τη χρήση των προϊόντων στα πλαίσια των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του πελάτη, με άμεσο ή με έμμεσο τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο. Η ευθύνη της εταιρίας περιορίζεται στην αξία των προϊόντων.

 1. Τιμές Προϊόντων

Οι αναγραφόμενες τιμές όλων των πωλούμενων προϊόντων στον ιστότοπο της Εταιρείας είναι τιμές λιανικής πώλησης και περιλαμβάνουν τον αναλογούντα Φ.Π.Α. 24%, για το ύψος των οποίων θα ενημερώνονται οι πελάτες μας πριν από την υποβολή της παραγγελίας τους και αφορούν τις ποσότητες οι οποίες είναι διαθέσιμες στην αποθήκη μας. Η τιμή που χρεώνεται στον πελάτη είναι η ισχύουσα κατά τη στιγμή της παραγγελίας. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των τιμών των προϊόντων της, ωστόσο, οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση δεν θα επηρεάζει τις ήδη αποσταλθείσες παραγγελίες, οι οποίες έχουν γίνει αποδεκτές από την Εταιρεία. Η Εταιρεία σας παρέχει τη δυνατότητα, κατά την υποβολή της παραγγελίας σας, να επιλέξετε τον τύπο του παραστατικού το οποίο επιθυμείτε να εκδοθεί, απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο, συμπληρώνοντας το σχετικό πεδίο του ιστότοπου. Η συναλλαγή θα θεωρείται ολοκληρωμένη μόνο μετά την αποστολή γραπτής ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης από την Εταιρεία. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία δύναται να υπαναχωρήσει και να μην εκπληρώσει μία παραγγελία, αναιτιολόγητος, ενώ στην περίπτωση αυτή θα επιστρέφεται το τίμημα που τυχόν έχει ήδη εισπραχθεί.

 1. Παραγγελία

Καταχώριση
Ο πελάτης μπορεί να καταχωρήσει την παραγγελία του στην εταιρία μέσω e-mail, όπου συμπληρώνει ο ίδιος τα στοιχεία του στο αντίστοιχο δελτίο παραγγελίας. Στην συνέχεια ο πελάτης λαμβάνει την επιβεβαίωση της παραγγελίας του μέσω e-mail. Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε λανθασμένη αποστολή e-mail ούτε για οποιοδήποτε λάθος κατά την αποστολή των δεμάτων το οποίο οφείλεται στην λανθασμένη συμπλήρωση του δελτίου παραγγελίας από τον πελάτη.

Ακύρωση
Η ακύρωση των παραγγελιών μπορεί να γίνει μέσω e-mail. Εκτός και αν αναγράφεται διαφορετικά, η ακύρωση γίνεται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Ο πελάτης μπορεί να ακυρώσει την παραγγελία του ανά πάσα στιγμή, εκτός εάν έχει ήδη εκδοθεί το τιμολόγιο/απόδειξη αγοράς. Σε αυτήν την περίπτωση, και εάν ο πελάτης δεν επιθυμεί πλέον τα προϊόντα τα οποία έχει παραγγείλει, πρέπει να μας το στείλει χωρίς να το ανοίξει συμπληρώνοντας την ένδειξη «πακέτο μη αποδεκτό». Μετά την επιστροφή του προϊόντος και του τυχόν εκδοθέντος τιμολογίου/απόδειξης αγοράς θα γίνει εντός μηνός αντιλογισμός.

Διαθεσιμότητα προϊόντων
Οι προσφορές μας στα προϊόντα και τις τιμές ισχύουν όσο υπάρχουν στον ιστότοπο και ανάλογα με την διαθεσιμότητα τον αποθεμάτων. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρία μας τηλεφωνικά ή μέσω e-mail. Η μη διαθεσιμότητα ενός προϊόντος αναφέρεται επίσης στον ιστότοπό μας. Έτσι ανάλογα με τα προϊόντα υπάρχουν ενδείξεις για την διαθεσιμότητα του προϊόντος. Όταν η εταιρία δεν είναι σε θέση να παραλάβει ένα προϊόν από τους προμηθευτές της, ενημερώνει τον πελάτη για την προβλεπόμενη καθυστέρηση μέσω e-mail. Ο πελάτης έχει τότε τη δυνατότητα να ακυρώσει την παραγγελία του ή να επιλέξει ένα εναλλακτικό προϊόν που θα του προτείνει η εταιρία μας με βάση τις καινούριες πληροφορίες. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα επιβληθεί καμία επιβάρυνση για τέτοιου είδους ακύρωση της παραγγελίας.

 1. Πληρωμή

Για τη διευκόλυνση και εξυπηρέτηση όλων όσων επιθυμούν να πραγματοποιήσουν αγορές προϊόντων μέσω του ιστότοπού μας, η Εταιρεία διαθέτει τους ακόλουθους εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής:
1. Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό
2. Με αντικαταβολή κατά τη στιγμή της παραλαβής του προϊόντος.
3. Με χρέωση πιστωτικής κάρτας, χρεωστικής ή προπληρωμένης. Η διαδικασία της πληρωμής αναλαμβάνεται από την Piraeus Bank .
Οι αποδεκτές κάρτες είναι Visa, MasterCard, Maestro.Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών «ePOS Paycenter Redirection » της Τράπεζας Πειραιώς και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.1 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού .
4. Μέσω Pay pal Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους πληρωμής θα βρείτε στη σελίδα στη σελίδα Τρόποι Πληρωμής.

Δικαίωμα ιδιοκτησίας
Η εταιρία παραμένει ιδιοκτήτης των εμπορευμάτων που έχουν ήδη αποσταλεί μέχρι την τελική πληρωμή του πελάτη. Παρόλα αυτά, από την στιγμή παραλαβής του προϊόντος ο πελάτης είναι υπεύθυνος σε περίπτωση που το προϊόν χαθεί ή υποστεί οποιαδήποτε ζημία.

 1. Αποστολή / Παράδοση

Τα προϊόντα θα αποστέλλονται στη διεύθυνση την οποία θα έχει ορίσει ο εκάστοτε πελάτης κατά την υποβολή της παραγγελίας του. Η Εταιρεία συνεργάζεται με την SPEEDEX ,ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ και τα ΕΛΤΑ (ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ) προκειμένου να εξασφαλίσει την ασφαλή και γρήγορη αποστολή των προϊόντων. Η Εταιρεία μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια αποστολής των προϊόντων στους πελάτες της εντός του αναγραφόμενου χρόνου, σε περίπτωση όμως καθυστέρησης για οποιονδήποτε λόγο, η Εταιρεία δεν αναγνωρίζει την ύπαρξη οποιασδήποτε ευθύνης, καθώς η αποστολή των προϊόντων διέπεται από τους αντίστοιχους όρους της ανωτέρω υπηρεσίας ταχυμεταφορών (courier). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους και τα έξοδα αποστολής θα βρείτε στη σελίδα Τρόποι Αποστολής.

 1. Επιστροφές

Ο πελάτης οφείλει να ενημερώσει την εταιρία ότι επιθυμεί να επιστρέψει το δέμα. Η ενημέρωση μπορεί να γίνει μέσω e-mail. Επιστροφές των προϊόντων τα οποία έχουν πωληθεί μέσω του ιστότοπου της Εταιρείας μας προβλέπονται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. Σε περίπτωση εσφαλμένης αποστολής προϊόντος, η οποία θα οφείλεται στην Εταιρεία ή στους προμηθευτές αυτής, ο πελάτης θα έχει δικαίωμα επιστροφής του προϊόντος εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή αυτού. Το προϊόν πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, να μην έχει χρησιμοποιηθεί, η συσκευασία του να είναι άθικτη και να περιλαμβάνει το αρχικό περιεχόμενο. Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα επιστροφής θα βαρύνουν την Εταιρεία.
 2. Επίσης, ο πελάτης θα έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως και να επιστρέψει το προϊόν εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή αυτού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο περί Προστασίας Καταναλωτών. Το προϊόν πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, να μην έχει χρησιμοποιηθεί, η συσκευασία του να είναι άθικτη (κλειστή) και να περιλαμβάνει το αρχικό περιεχόμενο. Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα επιστροφής θα βαρύνουν τον πελάτη.

Η επιστροφή των προϊόντων θα γίνει αζημίως εφόσον γίνει μέσω της SPEEDEX ή της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ,υπηρεσίας ταχυμεταφορών (courier). Για λόγους υγιεινής επιστροφές σε σκουλαρίκια δεν γίνονται δεκτές.

 1. Γενικά περί Όρων Χρήσης

Οποιοσδήποτε εκ των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετος προς την ισχύουσα νομοθεσία, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Εάν οποιοδήποτε τμήμα συμβάσης που συνάπτεται μέσω του Καταστήματος αποδειχθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο με απόφαση δικαστηρίου, η υπόλοιπη σύμβαση θα συνεχίσει να ισχύει. Οι παραπάνω όροι αποτελούν την πλήρη συμφωνία με την Εταιρεία, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει ή να διαγράφει όλους τους όρους του παρόντος, χωρίς καμία προειδοποίηση. Η τροποποίηση ή ανανέωση θα ισχύει από την στιγμή που θα ενημερωθεί σχετικά το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή.

 1. Δικαιοπρακτική ικανότητα

Ο ιστότοπός μας απευθύνεται σε ενήλικο κοινό. Δεν συλλέγουμε προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες από κανέναν ο οποίος γνωρίζουμε ότι είναι κάτω των 18 ετών χωρίς την προηγούμενη επαληθεύσιμη συγκατάθεση του νομίμου εκπροσώπου του.

 1. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε με την εταιρεία μας μέσω του παρόντος ιστότοπου διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν στην Ελλάδα για το ηλεκτρονικό εμπόριο (Π.Δ. 131/2003) καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

 1. Επίλυση Διαφορών

Αποκλειστικά αρμόδια για κάθε διαφορά που σχετίζεται με τον παρόντα ιστότοπο είναι τα Δικαστήρια της πόλης των Αθηνών.

ΑΦΜ: 049684871

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 055220609000